Trang chủ Đô Thị Thần Cấp Thừa Bao Thương

Thần Cấp Thừa Bao Thương - 神级承包商-Thần Cấp Nhận Thầu Thương

Phong Lâm Thiên Hạ Đã hoàn thành Đô Thị

Tiểu chủ thầu Tần Thủy Hoàng, bất ngờ đạt được một...

5 Yêu thích| 31287Lượt xem| 35 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiểu chủ thầu Tần Thủy Hoàng, bất ngờ đạt được một khoản siêu cấp nhận thầu thương hệ thống, từ đây mở không giống nhau đời người.

Đi lên đời người đỉnh cấp, lấy vợ đại gia, đã không phải là hắn mục tiêu cuối cùng.

"Ta, Tần Thủy Hoàng, giao tiền.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn