Trang chủ Tiên Hiệp Thái Huyền Độn Tiên

Thái Huyền Độn Tiên - 太玄遁仙

Thập Cửu Đạo Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc; Địa phát sát cơ, long xà...

1 Yêu thích| 32273Lượt xem| 52 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc;

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục;

Người phát sát cơ, thiên địa lật ngược

Truyện ra hơn 600 chương, đọc 50 chương đầu thấy hay mấy chương sau chưa biết

Ở hoàn hư hợp đạo lúc trước, tu sĩ tu luyện giai đoạn tổng cộng năm, phân biệt là Nguyên Tinh cảnh, nguyên khí cảnh, nguyên thần cảnh, nguyên hư cảnh, nguyên đạo cảnh ngũ đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới lại có bốn nhỏ tầng thứ, Nguyên Tinh cảnh phân huyền khiếu, hòa hợp, ngưng luyện, Tiên Thiên bốn cấp độ, nguyên khí cảnh phân thải luyện, mộc dục, phục khí, Ích Cốc bốn cấp độ, nguyên thần cảnh còn lại là thai tức, tính quang, Long Hổ, Kim Đan bốn cấp độ

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn