Trang chủ Huyền Huyễn Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn - 太古剑尊

Đang ra Huyền Huyễn

Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả...

36 Yêu thích| 69141Lượt xem| 397 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.2

20đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn.

Đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự!

Hồng trần ba ngàn trượng

Lưu ly nhiễm thiên hương.

Quần hùng cộng tranh giành

Kiếm tôn chưởng thương hoàng.

Kiếm chân lý, vạn năm bí mật, lấy huyết Hải Vô Nhai đúc lại đăng thiên con đường, lấy ngàn tỉ xương khô lại luyện kiếm Đạo kinh thư.

Tất cả đều ở Thái cổ kiếm tôn.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn