Trang chủ Tiên Hiệp Tây Du Chi Tối Cường Thánh Tăng

Tây Du Chi Tối Cường Thánh Tăng - 西游之最强圣僧

Mạc Thập Ngũ Đang ra Tiên Hiệp

Năm trăm năm trước, bướng bỉnh Thạch Hầu, đánh lên Thiên...

4 Yêu thích| 2194Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Năm trăm năm trước, bướng bỉnh Thạch Hầu, đánh lên Thiên Cung;
Bốn trăm năm trước, không bị trói buộc Ngưu Ma, bước vào Linh Sơn;
Ba trăm năm trước, Dương Tiễn Chân Quân, vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện
.......
Năm trăm năm sau, Huyền Trang tự Trường An xuất phát, mang theo Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn, tiến về trước Tây Thiên mà đi.
Luận đạo Như Lai, chưởng áp Nguyên Thủy...... Thiên địa táng mà ta không táng, nhật nguyệt hủ mà ta Bất Hủ, xin hỏi thiên địa Chư Thánh, dám tiếp bần tăng một chưởng hay không?
( Chú thích:Đường Tam Tạng, thu đồ đệ Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn, Tây Thiên đi thỉnh kinh, không phải nguyên Tây Du nội dung cốt truyện, không thích chớ nhập! )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn