Tát Lạp Phất Đích Long Dực Vãn Ca

Chương 1 :  Liesatuosi Già Thiên Thánh Địa Truyền kỳ Cổ Long Liesatuosi · Tước Diễm Mã 传奇古龙列萨托斯 · 爝焰 列萨托斯 · 爝焰 挑战等级 24(巨龙)+22(法师) 雄性巨型传奇金龙 (火) 年龄 850(古龙) 12 级法师 /10 级奥术之主 先攻加值 +4 感觉 盲感 240 尺 黑暗视觉 800 尺 昏暗视觉 敏锐感知 侦测宝石 灵光 气势凶猛半径 360

Người đăng: Kensin_Kaoru

Truyền kỳ Cổ Long Liesatuosi · Tước Diễm Liesatuosi · Tước Diễm Khiêu chiến đẳng cấp: 24(Cự Long)+22(pháp sư) Giống đực khổng lồ truyền kỳ Kim Long (hỏa) Tuổi tác: 850(Cổ Long) 12 cấp pháp sư /10 cấp Áo Thuật chi chủ Tiên công gia trì: +4 Cảm giác: Mù cảm 240 thước, mắt nhìn được trong bóng tối 800 thước, tối tăm thị giác, nhạy cảm nhận biết, dò xét bảo thạch Linh quang: Khí thế hung mãnh bán kính 360 thước (tức Long Uy) Năng lực đặc thù: Hoá hình, may mắn khen thưởng, dưới nước hô hấp Ngôn ngữ: Tổng cộng có thể có: 11 loại +1 loại ngôn ngữ Cổ cao đẳng long ngữ, tiếng thông dụng (Phelan), Phong tộc ngữ, Hỏa tộc ngữ, long ngữ, Ải Nhân ngữ (Sarafu), Tinh Linh ngữ (Sarafu), tiếng thông dụng (Sarafu), Thiên Giới ngữ, Nether ngữ, Thú Nhân ngữ, Địa ngục ngữ, Thâm Uyên ngữ Sở trường: Pháp sư khen thưởng sở trường (2), nhân vật đẳng cấp sở trường (7), Áo Thuật chi chủ khen thưởng sở trường (2), loài rồng khen thưởng sở trường (12) Công kích sở trường: Tinh thông tiên công, cảnh giác, nhanh chóng năng lực loại pháp thuật, bay qua công kích Pháp thuật sở trường: Kỹ năng (skill) chuyên tấn công (pháp thuật nhận ra), pháp thuật cường hiệu, pháp thuật thăng giai, pháp thuật cực hiệu quả, pháp thuật thuấn phát, pháp thuật tăng xa, chế tạo kỳ vật, cường hóa thi pháp, cải thiện siêu ma năng lực, cao cấp thi pháp năng lực. Cường hóa thi pháp: Hiệu quả: Chỗ cường hóa pháp thuật đem sản sinh cực hạn gấp ba hiệu quả. Một cái cường hóa pháp thuật khiến cho dùng cao bảy vị thi pháp vị. Đã bị cường hóa pháp thuật không thể lại bị pháp thuật cường hiệu cùng pháp thuật cực hiệu quả tiến hành cường hóa. Đặc thù: Cường hóa thi pháp chỉ có thể cường hóa có thể bị pháp thuật cường hiệu cùng pháp thuật cực hiệu quả tiến hành cường hóa pháp thuật. Loài rồng sở trường: Long học nhận thức, pháp kháng Giác Tỉnh, lún vào pháp thuật khí tài, tăng lên tốc độ, cơ bản hình khống tràng, truyền kỳ ý chí, tinh thông pháp thuật số lượng ------------------------------------------------------- Phòng ngự đẳng cấp: 40, tiếp xúc 8, không ứng phó kịp 37 HP: 862(HD: 57) 35d12+12d4+10d6+315+264(thể chất điều chỉnh) Giảm tổn thương: 15/ ma pháp vũ khí Miễn dịch: Mê man, hỏa diễm, ma túy Pháp thuật kháng lực: 32 (Cự Long kháng lực)(nghề nghiệp kháng lực)(thuộc tính) Cứng cỏi: +4741061 Phản xạ: +284234 Ý chí: +1981441 Nhược điểm: Đối với lạnh giá yếu đuối Tốc độ: 70 thước Anh, phi hành 270 thước Anh (ngốc), bơi 70 thước Anh ------------------------------------------------------- Năng lực: Sức mạnh ——49+19 Nhanh nhẹn ——15+2 Thể chất ——34+12 Trí lực ——33+11 Nhận biết ——34+12 Mị lực ——33+11 Mỗi ngày 3 lần: Chúc phúc thuật Mỗi ngày 1 lần: Báo động trước thuật (DC30), hiệu lệnh / thỉnh cầu thuật (DC27) Mỗi ngày 1 lần: Dương Viêm bạo Có thể như cùng 15 cấp Mục Sư như thế phóng ra Mục Sư pháp thuật, cùng với đến từ chính trật tự, cơ vận cùng thiện lương lĩnh vực pháp thuật. Pháp thuật cố định: Cao đẳng Ma Nha thuật, bí pháp thị lực, thông hiểu ngôn ngữ, dò xét ma pháp, xem ma pháp, nhìn thấu ẩn hình, xảo ngôn thuật, tăng lên kháng lực ------------------------------------------------------- Phụt lên vũ khí (siêu tự nhiên năng lực): Liesatuosi có thể phụt lên 60 thước trùy hình hỏa diễm tạo thành 20d 10 điểm thương tổn, cũng có thể phụt lên 60 thước trùy hình suy yếu chi tức tạo thành 10 điểm sức mạnh tổn thương. Hắn một lần phụt lên sau nhất định phải đợi được 1d4 luân(phiên) sau mới có thể lần thứ hai phụt lên. Đuôi quét công kích (đặc dị năng lực): Liesatuosi có thể lấy một cái tiêu chuẩn động tác dùng phần sau xẹt qua một cái đường kính làm 30 thước nửa cung tròn hình phạm vi. Bên trong thể hình hoặc cành nhỏ sinh vật ở trong đó sẽ phải chịu tạo thành 2d8+25 thương tổn. Chịu đến công kích sinh vật có thể tiến hành phản xạ được miễn, thành công chịu đến một nửa thương tổn. Long Uy (đặc dị năng lực): Cái này đặc tính làm cho Liesatuosi có một loại nào đó làm đối thủ cảm thấy đặc biệt bất an biểu hiện bên ngoài. Này hiệu quả tại Liesatuosi làm ra có chút kịch liệt cử động (tỷ như xung phong, công kích hoặc hỗn loạn dây dưa) lúc tự động có hiệu lực. Tại trong phạm vi chính mắt trông thấy nên cử động đối thủ đều sẽ sợ hãi hoặc trận điển hình. Nó phạm vi là 360 thước, năng lực này chỉ có thể ảnh hưởng sinh mệnh con xúc xắc mấy cấp độ với hoặc thấp hơn 40 sinh vật. Bị ảnh hưởng sinh vật có thể thông qua một cái thành công ý chí được miễn chống lại hiệu quả này. Thành công được miễn sinh vật, ở sau đó 24 giờ bên trong đối với Liesatuosi khí thế hung mãnh hiệu quả miễn dịch. Nhạy cảm nhận biết (đặc dị năng lực): Mắt nhìn được trong bóng tối 800 thước, mờ tối thị giác năng lực là Nhân loại bốn lần, thị giác năng lực là Nhân loại gấp ba. Dò xét tư tưởng (siêu tự nhiên) kéo dài toả ra dò xét tư tưởng, hắn khoảng cách làm 40 thước May mắn khen thưởng (năng lực loại pháp thuật): Mỗi ngày 1 lần: Dường như sử dụng may mắn thạch, bất đồng là cái năng lực này ảnh hưởng 120 thước bên trong tất cả thiện lương trận doanh sinh vật 1d3+36 lúc nhỏ Dò xét bảo thạch (năng lực loại pháp thuật): Mỗi ngày 3 lần: Dường như dò xét ma pháp, bất đồng là cái năng lực này chỉ có thể tìm tới bảo thạch. Dưới nước hô hấp (siêu tự nhiên năng lực): Liesatuosi có thể tại dưới nước hô hấp cũng tự do sử dụng hắn phụt lên vũ khí, pháp thuật cùng với năng lực khác. Hoá hình (siêu tự nhiên năng lực): Mỗi ngày ba lần: Dường như biến hình thuật, bất đồng là Liesatuosi chỉ có thể biến thành trung đẳng hoặc càng nhỏ động vật hoặc loại người sinh vật hình thái, đồng thời hắn sẽ không bởi vì biến hình thay đổi HP. Thêm vào siêu Ma sở trường (nghề nghiệp năng lực): 1 cấp bắt đầu, mỗi 5 cấp thu được một cái thêm vào siêu Ma sở trường, có thể là cao cấp sở trường cũng có thể là phổ thông sở trường. Hồi Triệu chú ngữ (SU): Mỗi ngày 4 lần, Liesatuosi có thể tại nhiệm ý thời điểm đem 1 giờ trước từng dùng tới bất luận cái nào pháp thuật một lần nữa hồi tưởng lại. Pháp lực bành trướng (EX): Liesatuosi có thể đem bất kỳ pháp thuật hiệu quả cùng thi pháp đẳng cấp liên kết hệ pháp thuật (tỷ như Hỏa Cầu thuật) hiệu quả tăng gấp đôi. So sánh nhược điểm (SU): Liesatuosi có thể tùy ý phân tích một cái mắt thấy đối thủ. Hắn có thể nhận ra được thân thể của đối phương cấu tạo cùng miễn dịch thiếu hụt, phương này liền hắn lựa chọn tốt nhất pháp thuật tới đối phó đối thủ. Mỗi ngày 1 lần. Thần chú phân biệt (EX): Liesatuosi có thể phân biệt bất kỳ thần chú Áo Thuật chi chủ (SU): Mỗi ngày một lần, Liesatuosi có thể tùy ý sửa chữa Áo Thuật năng lượng bản chất ------------------------------------------------------- 400 tuổi trước đó Liesatuosi duy nhất chí hướng chính là trở thành Toril vũ trụ cường đại nhất "Bốn chân pháo đài", vì lẽ đó tại lên cấp trên lựa chọn "Áo Thuật chi chủ" cái này có thể đem Tố Năng cùng Chú Pháp phát huy đến mức tận cùng nghề nghiệp, để có thể ở Thiên Đường Sơn cùng Bartow Địa ngục không vực trong đại chiến đem đối thủ đốt cháy khét, chết rét, đập vỡ tan, phân ly. . . Thẳng đến Thiên Đường Sơn bị san bằng, hắn mới phát hiện cá thể pháp thuật năng lực cỡ nào quẫn bách, trí khôn và mưu lược tại cao tầng thứ trong tranh đấu càng mạnh mẽ hơn. Tỉnh ngộ sau Kim Long bước vào truyền kỳ lĩnh vực, cũng đang nghiên cứu trên phương hướng thiên hướng biến hóa hệ. Hiện tại, giáng lâm tại Sarafu vị diện Cự Long lấy bán dạo nhân vật xuất hiện, tràn đầy trí tuệ hào quang hai mắt mặt sau tại trù tính cái gì không người nào biết. Nhưng cũng lấy khẳng định là, hắn đã không phải là nguyên lai cái kia thiện lương, xảo trá, nhiệt tình Cự Long rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang