Tạo Hóa Chi Vương

Chương 21 : Ngư Long Cửu Biến

Người đăng: thtgiang

Chương 21: Ngư Long Cửu Biến "Nhâm Tây Hoa, là Nhâm Tây Hoa, mới vừa nhập môn một năm nội môn đệ tử Nhâm Tây Hoa, liền giết tiến vào Thiên Bảng!" "Bảy mươi hai tên, không, đã bảy mươi mốt tên, tên của hắn lần còn tại xông về phía trước!" Xa xa, Đông Lai Phong bên phía nam Thiên Địa Nhai trước đã tụ tập một đám ngoại môn đệ tử, lúc này chằm chằm vào Thiên Địa Bảng bên trên thỉnh thoảng biến hóa tên người, ồn ào thanh âm, tiếng khen ngợi liên tiếp. Thấy thế, Diệp Chân cũng bước nhanh chạy tới, muốn đi tìm tòi hư thực. Kỳ thật Thiên Địa Bảng danh hào, Diệp Chân cũng là biết đến, tại còn thân là tạp dịch đệ tử lúc, Thiên Địa Bảng liền là tạp dịch đệ tử bên trong cao lớn bên trên đề tài thảo luận, vị nào tạp dịch đệ tử nếu là có thể biết được Thiên Địa Bảng thứ tự biến hóa, cái kia tất nhiên là tạp dịch đệ tử trà dư tửu hậu điểm nóng nhân vật. Thiên Địa Bảng nhưng thật ra là hai cái bảng xếp hạng, chia làm Thiên Bảng cùng Địa Bảng. Trong đó Thiên Bảng bảy mươi hai người, dưới bình thường tình huống, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể xông vào Thiên Bảng. Chiếm giữ trên Thiên Bảng tồn tại, phần lớn là trong đệ tử nội môn người nổi bật, đương nhiên, ngoại môn đệ tử nếu là có cái năng lực kia, cũng là khả năng xung phong liều chết lên Thiên Bảng , có điều, loại chuyện này, trước mắt còn không có phát sinh qua. Địa Bảng lại cùng Thiên Bảng khác biệt, Địa Bảng tổng cộng ba trăm sáu mươi người, lại là Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử chuyên môn chiến lực bảng xếp hạng, chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể thượng bảng, ngoại môn đệ tử một khi tiến thân làm nội môn đệ tử, ngay lập tức sẽ từ trên Địa Bảng xoá tên. Thiên Địa hai bảng cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt , thậm chí nói, so với mỗi năm một lần tại tông môn thi đấu còn phải kịch liệt mấy phần, có đôi khi, thậm chí mang theo vài phần huyết tinh. Này chủ yếu là vì Thiên Địa Bảng chỗ tốt to lớn, bên trong ngoại môn đệ tử nếu là có thể xung phong liều chết thượng thiên hai bảng, không gần như chỉ ở trong môn địa vị tiêu thăng, hơn nữa có thể mang đến thực sự lợi ích. Thông thường ngoại môn đệ tử mỗi năm ngày có thể từ tông môn nhận lấy một lần Huyết Nguyên đan, một lần một khỏa Huyết Nguyên đan, nhưng là ngoại môn đệ tử một khi xung phong liều chết tiến Địa Bảng, cái kia mỗi một lần nhận lấy Huyết Nguyên đan liền sẽ gia tăng đến hai khỏa. Không chỉ có như thế, tại trên Địa Bảng thứ tự mỗi tiến lên một trăm hai mươi tên, ban thưởng cũng sẽ tăng thêm. Nếu là thứ tự có thể xông vào Địa Bảng hai trăm bốn mươi tên, mỗi một lần nhận lấy Huyết Nguyên đan có thể đạt tới ba khỏa. Xông vào Địa Bảng một trăm hai mươi tên ở trong, mỗi một lần nhận lấy Huyết Nguyên đan có thể đạt tới bốn khỏa, nếu là xông vào Địa Bảng trước mười, mỗi một lần nhận lấy Huyết Nguyên đan có thể đạt tới năm khỏa. Địa Bảng trước mười, đây chính là phổ thông ngoại môn đệ tử gấp mười lần tài nguyên tu luyện. Để cho nhất người đỏ mắt tim đập chính là, nếu là cái nào tên đệ tử có thể xung phong liều chết đến Địa Bảng hạng nhất, mỗi lần nhận lấy đan dược, liền sẽ biến thành Ngưng Chân Đan. Ngưng Chân Đan, đây chính là nội môn đệ tử mới có thể được hưởng phúc lợi , có thể tăng trưởng chân nguyên đan dược, vô cùng trân quý. Hơn nữa, cái này chỉ là tưởng thưởng một bộ phận mà thôi. Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử xông vào Địa Bảng ban thưởng giống như này mê người, cái kia chỉ vẹn vẹn có bảy mươi hai tên Thiên Bảng ban thưởng, thì càng thêm mê người. Có thể nói, chỉ cần xông vào Thiên Địa Bảng, cái kia từ tông môn đạt được tài nguyên tu luyện, liền sẽ gấp bội gia tăng. Tài nguyên tu luyện nếu là có thể gấp bội gia tăng, tu vi kia tăng lên tự nhiên càng nhanh hơn. Không chỉ có như thế, Thiên Địa Bảng càng là Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử một cái cực kỳ khó được có thể tăng lên thân phận cơ hội. Tề Vân Tông ở trong, ngoại môn đệ tử nếu là muốn vào thân là nội môn đệ tử, nội môn đệ tử nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, ngoại trừ dưới tình huống bình thường mỗi năm một lần tông môn thi đấu đại khảo hạch bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Địa Bảng . Ngoại môn đệ tử nếu là có thể xung phong liều chết tiến Địa Bảng mười hạng đầu, vậy thì đã có được tùy thời khiêu chiến bất luận cái gì một tên nội môn đệ tử tư cách. Nếu là khiêu chiến nội môn đệ tử thành công, như vậy người này ngoại môn đệ tử có thể trực tiếp tiến thân làm nội môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử nếu là có thể xung phong liều chết tiến Thiên Bảng trước top 3, liền có cơ hội đạt được một vị trưởng lão ưu ái, được thu làm chân truyền đệ tử. Đã ngoài đủ loại, để Thiên Địa Bảng đã trở thành Tề Vân Tông cạnh tranh kịch liệt nhất, thậm chí là tàn khốc chỗ. Tề Vân Tông bên trong Thiên Địa Bảng trên Thiên Địa Nhai biểu hiện, Thiên Địa Nhai là một nửa hư huyền tại Tề Vân Tông bên trong sơn phong, nghe nói là Tề Vân Tông tông môn tiền bối lấy đại pháp lực luyện chế một kiện kỳ bảo. Có thể cùng Tề Vân Tông phát cho bên trong ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài sinh ra cảm ứng, có thể làm cho Thiên Địa Bảng bài danh thời gian thực biến hóa. Diệp Chân đến Đông Lai Phong bên phía nam nghiêng nhìn Thiên Địa Nhai thời điểm, trên Thiên bảng tên Nhâm Tây Hoa, còn tại thỉnh thoảng lóe ra, liền cái này chỉ trong chốc lát, Nhâm Tây Hoa vậy mà từ Thiên Bảng bảy mươi mốt tên chạy nước rút đã đến Thiên Bảng sáu mươi chín tên. Có điều, tên Nhâm Tây Hoa lóe lên số lần lại là càng ngày càng chậm, trùng kích đến Thiên Bảng thứ sáu mươi sáu tên về sau, dài đến một phút đồng hồ đều không có bất luận cái gì động tĩnh. "Kỳ quái, Nhâm Tây Hoa tại sao có thể đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy?" Nhìn lấy Nhâm Tây Hoa thứ tự từ xông lên bảng bắt đầu, một đường lấp lóe, trực tiếp vọt tới sáu mươi sáu tên, Diệp Chân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân mơ hồ nhớ rõ, Tề Vân Tông bên trong Thiên Địa Bảng khiêu chiến quy tắc, là bài danh ở phía sau hoặc là chưa thượng bảng đệ tử , có thể khiêu chiến trên bảng bất luận cái gì một tên nhân tuyển, như bại, hết thảy đừng nói. Nhưng nếu là khiêu chiến thắng lợi, có thể trực tiếp thay thế bị người khiêu chiến thứ tự, những người khác bài danh thì là hướng về sau hoãn lại một vị, có điều, hiếm có càng hai ba cái thứ tự khiêu chiến tồn tại. "Thôi đi... Ngươi đây cũng không biết, Nhâm Tây Hoa tại xông Ngư Long đạo đây!" Bên cạnh một tên hắc y ngoại môn đệ tử nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Xông Ngư Long đạo?" Nghe vậy Diệp Chân không hiểu ra sao, xông Ngư Long đạo cũng có thể xông vào Thiên Địa Bảng? Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Diệp Chân xem như làm rõ ràng một kiện sự này, coi như là giải quyết hắn mấy ngày hôm trước một cái nghi hoặc. Nhâm Tây Hoa xông Ngư Long đạo lại được xưng là Ngư Long Cửu Biến, chính là Tề Vân Tông bên trong chân chân chính chính Ngư Long đạo, trước vài ngày Diệp Chân một nhóm kia tạp dịch đệ tử chỗ xông Ngư Long đạo, chỉ là chân chính Ngư Long đạo tiền trạm mà thôi. Trách không được ngày đó Diệp Chân xông hết Ngư Long đạo về sau, lại thấy được một tòa thượng thư 'Ngư Long đệ nhất biến' huyền bí đại môn, nguyên lai, cái kia chính là Ngư Long Cửu Biến bắt đầu. Nghe nói, Ngư Long Cửu Biến chính là Tề Vân Tông bên trong truyền thừa xuống một kiện bảo bối, thần diệu vô biên. Bên trong ngoại môn đệ tử nếu là tiến vào Ngư Long đệ nhất biến, bên trong sẽ có lấy Linh lực hóa thành yêu thú tà ma xuất hiện, đánh chết những này lấy Linh lực hóa thành yêu thú tà ma, liền sẽ đạt được số lượng nhất định điểm tích lũy. Cho đến đi vào đệ tử không kiên trì nổi, bị Linh lực biến thành yêu thú tà ma đá ra Ngư Long Cửu Biến, cái này tên đệ tử đánh chết yêu thú tà ma tổng điểm tích lũy, liền làm vì Thiên Địa Bảng thứ tự xếp hạng căn cứ. Về phần Diệp Chân biết cái chủng loại kia trực tiếp hướng lên bảng đệ tử phát ra khiêu chiến đến đề thăng Thiên Địa Bảng chuyện xếp hạng, thì có rất ít người làm, đó là làm người rất đau đớn thể diện, rất dễ dàng kết thù một loại phương thức. Có điều, nhưng cũng là Tề Vân Tông bên trong kích thích nhất một việc trọng đại. Nhâm Tây Hoa thứ tự cuối cùng ổn định đã đến Thiên Bảng sáu mươi lăm tên , khiến cho vây xem ngoại môn đệ tử rất là sợ hãi thán phục. Nhập môn vẻn vẹn một năm, liền từ mấy trăm trong đệ tử nội môn trổ hết tài năng, giết tiến Thiên Bảng sáu mươi lăm tên, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tu vi chiến lực bão táp tiến mạnh tốc độ thậm chí so hiện nay vững vàng Thiên Bảng hạng nhất Khuất Chiến Càn mạnh hơn gấp đôi. Trong đệ tử nội môn, chỉ có Thiên Bảng xếp hạng thứ mười hai Trường Tôn Nhiên lấy sáu mạch Trung phẩm huyết mạch thiên phú , có thể cùng Nhâm Tây Hoa tốc độ tu luyện cùng so sánh. Cái này Thiên Bảng cùng Diệp Chân hiện tại cũng không có bao nhiêu quan hệ, Diệp Chân cần chú ý là Địa Bảng. Mặc dù nói Địa Bảng có ba trăm sáu mươi người, nhưng là so với việc tám ngàn có thừa số lượng to lớn lớn ngoại môn đệ tử mà nói, như cũ là một tòa cầu độc mộc. Mã Hồn, ba trăm bốn mươi bảy tên! Diệp Chân tại trên Địa Bảng thấy được tìm hắn để gây sự tên Mã Hồn, trách không được cái này Mã Hồn lớn lối như thế, bên người cũng không có thiếu tùy tùng, nguyên lai là lên Địa Bảng ngoại môn đệ tử. Theo nội môn đệ tử tên Nhâm Tây Hoa đình chỉ lấp lóe, vây tụ ở chỗ này mấy trăm ngoại môn đệ tử cũng liền không có vây xem động lực, tiếng nghị luận bên trong từng cái tán đi, Diệp Chân cũng theo đám người hướng về dưới đỉnh đi đến. Vừa đi, Diệp Chân một bên đang suy nghĩ cái này Địa Bảng sự tình, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xông lên Địa Bảng, mới có thể từ tông môn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ tông môn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi có thể tăng lên càng nhanh hơn. Như vậy, có thể lâm vào một cái tốt tuần hoàn. Ầm! Thình lình đấy, đi ở trong đám người Diệp Chân bị đâm nghiêng bên trong vươn ra một chân mạnh mà mất tự do một cái, thân hình thoắt một cái, liền lung la lung lay chính muốn hướng về phong bên cạnh rơi xuống khỏi đi. Sơn phong một bên, đây chính là liếc mắt nhìn không tới cuối vạn trượng biển mây, cái này nếu té xuống đi, nhất định là phải thịt nát xương tan . Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân phần eo phát lực, một cái Lại hùng thân yêu, thân hình mạnh mà lật ra từng cái, ngay tại phải té xuống sơn phong thời khắc, mạnh mà bắt lấy một khối núi đá, một lần phát lực, liền một lần nữa nhảy lên đường núi. Trên đường núi, vừa rồi đầy người duỗi ra một chân đẩy ta Diệp Chân một chân Lý Học Long, chính vẻ mặt hài hước nhìn lấy chưa tỉnh hồn Diệp Chân. Lý Học Long một bên, Mã Hồn đứng ở một bên, vẻ mặt vui vẻ. "Lý Học Long, ngươi con mẹ nó muốn hại chết lão tử không phải." Hiểm tử nhưng vẫn còn sống Diệp Chân lau một cái mồ hôi lạnh trên trán chỉ vào đầu sỏ gây nên Lý Học Long mắng to lên. "Diệp sư đệ, đây là ngươi không đúng, chính ngươi đi đường không cẩn thận suýt nữa ngã chết, sao có thể quái Lý Học Long đâu?" Mã Hồn âm dương quái khí nở nụ cười. "Ta không cẩn thận? Rõ ràng là Lý Học Long cố ý!" "Ta chính là cố ý, như thế nào đây? Ngươi cắn ta a!" Lý Học Long không che giấu chút nào chính mình ác ý, một bộ Diệp Chân không thể nại hắn gì dáng vẻ. Diệp Chân bị Lý Học Long vô lại sắc mặt tức giận đến cái trán gân xanh hằn lên thời điểm, Lý Học Long lại hướng về phía Diệp Chân cười nhạo nói: "Như thế, rất tức giận? Muốn báo thù? Có gan liền theo ta lên đài đấu võ, ta cho ngươi cái cơ hội báo thù!" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang