Trang chủ Khoa Huyễn Tận Thế Trùng Tộc Đế Quân

Tận Thế Trùng Tộc Đế Quân - 末世之虫族帝君

Kỵ Lư Tác Chiến Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Tận thế phủ xuống về sau, nhận được StarCraft Trùng tộc...

4 Yêu thích| 157659Lượt xem| 136 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tận thế phủ xuống về sau, nhận được StarCraft Trùng tộc truyền thừa Vương Tiến bắt đầu quật khởi!

Trùng bầy cùng thi biển va chạm!

Trùng bầy cùng biến dị thú đối quyết!

Trùng bầy cùng kim loại triều dâng giao phong!

Nơi này là dã tâm nhà võ đài, cường giả Thiên Đường, người yếu Địa Ngục, Vương Tiến . . . nơi nuôi nhốt!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn