Trang chủ Du Hí Võng Du Tam Quốc Chi Vô Song

Võng Du Tam Quốc Chi Vô Song - 网游三国之无双

Ngộ Tam Sinh Đang ra Du Hí

« đế quốc » toàn bộ trò chơi địa đồ liền là làm lớn ra...

4 Yêu thích| 15975Lượt xem| 21 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

« đế quốc » toàn bộ trò chơi địa đồ liền là làm lớn ra hơn ngàn lần thế giới địa đồ. Mỗi cái quốc gia biên giới thì là từ trong hiện thực biên giới đến quyết định.

Đương nhiên, về sau « đế quốc » bên trong người chơi có thể phát động quốc chiến, đi chủ động xâm lấn quốc gia khác

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn