Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Nhân Vật Triệu Hoán Hệ Thống

Tam Quốc Nhân Vật Triệu Hoán Hệ Thống - 三国人物召唤系统

Lão Mạnh Gia Đang ra Lịch Sử

Cuối thời Đông Hán, mưu sĩ như mây, dũng tướng như mưa, xem...

0 Yêu thích| 7663Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cuối thời Đông Hán, mưu sĩ như mây, dũng tướng như mưa, xem hậu thế thiếu niên trương vân bám thân Tam quốc hàn môn tiểu địa chủ, bên người mang người vật triệu hoán hệ thống cùng Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu bọn người đấu trí đấu dũng. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn