Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Vô Hạn Triệu Hoán

Tam Quốc Chi Vô Hạn Triệu Hoán - 三国之无限召唤

Đằng Lạc Tác giả ngừng viết Lịch Sử

Có được gương đồng Pad, nắm giữ thần kỳ Triệu Hoán Hệ...

16 Yêu thích| 118996Lượt xem| 381 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

23đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Có được gương đồng Pad, nắm giữ thần kỳ Triệu Hoán Hệ Thống!

Lương Sơn Hảo Hán, Ngõa Cương Anh Hùng, Lăng Yên Các Công Thần, Nam Tống Trung Hưng Tướng, toàn đến đưa tin!

Tiền Tần Đại Hiền, Minh Thanh Năng giả, mau tới trợ trận!

Các Lộ Chư Hầu, không hàng thì diệt! Tứ phương Man Di! Không thuận thì bình!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Lê Hoàng ViệtBá Tánh Bình Dân

một chữ tuyệt . hai chữ quá tuyệt.ba kchữ vô cùng tuyệt

May 12, 2018 08:44 pm

0 phanhitekThông Ngữ thần thủ

Truyện lan man, ráng lắm cũng chỉ đọc tới c50 ☹️

Mar 18, 2018 12:20 am

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn