Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Thục Hán Phục Hưng

Tam Quốc Chi Thục Hán Phục Hưng - 三国之蜀汉复兴

Nhật Xuất Tuyền Thành Đang ra Lịch Sử

Một ngày trước khi Thục Hán diệt vong, người hiện đại Lưu...

2 Yêu thích| 6852Lượt xem| 46 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một ngày trước khi Thục Hán diệt vong, người hiện đại Lưu Tầm xuyên không trở thành Thục Hán hoàng tử Lưu Tuần. Trước mắt non sông gấm vóc, Lưu Tầm không cam chịu làm thân mất nước! May mắn thừa kế được Gia Cát Võ hầu di kế, thu di thần tân tướng, giữ nước mở cõi. Còn thu được thất sắc kiếm trận hộ thân, do 7 vị mỹ nữ chấp chưởng. Xúc tiến nông canh, khai khoa thủ sĩ, 4 đại phát minh vượt thời gian, khơi thông thương lộ quốc tế... Nguyện nâng quốc gia đệ nhất phú cường...

http://www.shumil.com/sanguozhishuhanfuxing/

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn