Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Siêu Cấp Triệu Hoán Hệ Thống

Tam Quốc Chi Siêu Cấp Triệu Hoán Hệ Thống - 三国之超级召唤系统

Khương Phạm Đang ra Lịch Sử

Hiện đại lịch sử hệ sinh viên đại học xuyên qua đến Hán...

2 Yêu thích| 6589Lượt xem| 35 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hiện đại lịch sử hệ sinh viên đại học xuyên qua đến Hán mạt, trở thành Lưu Biện. Lưu Biện biểu thị áp lực như núi, lúc này Đổng Ma Vương đã nhập Lạc Dương, ngôi vị hoàng đế sắp bị phế, không bao lâu nữa liền muốn bị một chén rượu độc độc sát. Không sợ, ta có siêu cấp triệu hoán hệ thống. Người đầu tiên nhận chức vụ, trừ Đổng Trác, bảo vệ ngôi vị hoàng đế. Ngươi có đệ nhất thiên hạ Lã Bố? Ta có bạch y thần tướng Tiết Nhân Quý, ngút trời thần uy Dương Tái Hưng. Không được, để ta nghĩ muốn trước tiên triệu hoán cái nào!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn