Trang chủ Lịch Sử Tam Quốc Chi Sát Phạt Hệ Thống

Tam Quốc Chi Sát Phạt Hệ Thống - 三国之杀伐系统

Bất Ngộ Thiện Cơ Đang ra Lịch Sử

Trương Nghị xuyên qua trở thành Trương Tú tộc nhân, thế nhưng...

0 Yêu thích| 4101Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trương Nghị xuyên qua trở thành Trương Tú tộc nhân, thế nhưng trận chiến đầu tiên ra chiến trường liền ma xui quỷ khiến đem lão đại của chính mình Trương Tế cho ngộ sát, từ đây mở ra sát phạt hệ thống.

Tự phe phái thế lực giết đối phương nổi danh vũ tướng có thể được đám này các vũ tướng năng lực, hoặc là thu được triệu hoán giả tưởng, sử thực tương tự vũ tướng.

Cuối cùng Trương Nghị định ra rồi mượn gà đẻ trứng kế sách, lấy Hoài Nam làm trụ cột, cuối cùng cùng với Tào Tháo cắt đứt liên hệ, hạ Giang Đông, thành tựu cơ nghiệp.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn