Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

Chương 23 : Liên thủ lắc lư

Người đăng: gautruc01

Chương 23: Liên thủ lắc lư Nhan Lương rất rõ ràng , muốn cho các chiến sĩ đầu đao thiêm huyết vì ngươi bán mạng , quân kỷ cùng cá nhân uy vọng cố nhiên trọng yếu , nhưng trên căn bản còn cần vật liệu chống đỡ . Một nhánh quân đội , nếu như ngay cả cái bụng đều điền không đầy , không cần kẻ địch động thủ , chính mình sẽ bất chiến tự tan . Nhan Lương biết rõ này lý , càng hiểu được ngoại trừ ấm no ở ngoài , thỉnh thoảng vẫn cần cho điểm ngoài ngạch ngon ngọt , mới có thể các tướng sĩ cảm giác được vì ngươi bán mạng là đáng giá . Hôm nay hai trận đại chiến , thủ hạ này ban hổ Lang kỵ sĩ đều kiệt sức , là cần dùng rượu thịt đến khao thưởng bọn hắn lúc . Chúng tướng sĩ vừa nghe có thịt rượu , nguyên bản mệt mỏi tinh thần lập tức lại tỉnh lại đi , nhảy cẫng hoan hô , hưng phấn không thôi . Nhan Lương suất lĩnh này năm ngàn bộ kỵ , áp giải hai ngàn tù binh , một đường hướng tây lao nhanh , đến thẳng Tân Dã . Đợi đến đêm khuya lúc, bọn họ rốt cục chạy tới Tân Dã . Tân Dã thành chỉ còn lại không tới hơn ngàn quân coi giữ , trước đến Chu Thương , bằng vào Văn Sính cùng Kinh Châu bại quân y giáp cờ hiệu , nhẹ nhõm lừa gạt mở cửa thành , giết bại cái kia hơn ngàn quân coi giữ , cướp đoạt Tân Dã quyền khống chế . Nhan Lương suất chủ lực vào ở Tân Dã về sau, cấp tốc khiến Lưu Tích cùng Chu Thương suất mấy ngàn binh mã ra khỏi thành , cướp đoạt Tân Dã phụ cận một ít hiểm yếu , cũng tạo nên một bộ quy mô lớn xuôi nam , sắp sửa một hơi cướp đoạt Phiền thành , độ Hán Thủy tiến sát Tương Dương trạng thái . Tân Dã chính là Kinh Tương bắc bộ môn hộ , càng là nhân khẩu đông đảo giàu có huyện lớn , trong huyện kho phủ tích tiền lương , đầy đủ nuôi sống Nhan Lương nhánh binh mã này hơn một năm . Dựa theo cái thời đại này chiến tranh chuẩn tắc , quân đội thâm nhập địch cảnh , quân nhu cấp dưỡng lúc này lấy ngay tại chỗ cướp đoạt , lấy chiến nuôi chiến dẫn đầu tuyển . Nhan Lương vốn là muốn dựa theo thông lệ , dung túng sĩ tốt môn tướng Tân Dã cướp giật một phen , nhưng nghĩ lại , đem đến từ bản thân còn muốn mới dã làm cơ sở , đặt chân vì là ổn trước đó , mất lòng người liền cái được không đủ bù đắp cái mất . Cố là Nhan Lương hạ lệnh nghiêm cấm quấy nhiễu dân , vì khao tướng sĩ , nhưng đem kho phủ tiền lương lấy ra , hậu thưởng với chúng . Các tướng sĩ đạt được rượu thịt ban thưởng , tự nhiên cũng là lại phải đến cướp bắt , mặc dù ngẫu nếu có không nghe lệnh vi phạm hiện tượng phát sinh , nhưng toàn thể trên ngược lại cũng làm được không mảy may tơ hào . Mặt trời lên cao lúc , nghỉ ngơi một đêm , tẩy đi một thân mệt mỏi Nhan Lương , đi tới phủ Thái thú đại sảnh . Lúc này cự ly này hai trận đại chiến , vẻn vẹn qua đi không tới một ngày . Nhan Lương biết , Tương Dương phương diện lúc này tất nhiên đã ngửi biết rồi Tân Dã bị chiếm đóng tin tức , Lưu Biểu định sẽ không ngồi xem Kinh Bắc môn hộ bị chiếm đóng , đón lấy tất [nhiên] sẽ có hành động . Nhan Lương muốn ứng phó sự tình vẫn rất nhiều , lúc này còn không phải hắn vô tư không có chú ý chính hắn thời điểm . "Tướng quân , Khoái Việt mang tới ." Chu Thương đi vào đại sảnh . Nhan Lương khoát tay áo một cái , ra hiệu dẫn tới . Chỉ một lúc sau , sưng mặt sưng mũi Khoái Việt , rầu rĩ không vui bị mang tới đường. Xem dáng dấp kia của hắn , đoán chừng là hai quân giao chiến lúc chịu không ít đau khổ , bất quá trong loạn quân dĩ nhiên còn sống , coi như mạng hắn lớn. Nhan Lương trong lòng cười thầm , ngoài miệng nhưng quát lên: "Bọn ngươi nào dám chậm đãi dị độ tiên sinh , còn không mau mở trói dọn chỗ ." Sĩ tốt nhóm mang tương Khoái Việt giải trói buộc . Khoái Việt xoa xoa gân cốt , khẩn trương vẻ mặt thoáng hòa hoãn , quỳ ngồi ở dưới tay . "Ngưỡng mộ đã lâu dị độ tiên sinh đại danh , lúc trước việc để tiên sinh bị sợ hãi ." Nhan Lương hơi chắp tay . "Nhan tướng quân đầu tiên là xưng phụng Viên công chi mệnh , đến đây cùng ta chủ liên hợp , rồi lại tập kích quân ta , càng thực không biết nhan tướng quân đến tột cùng là dụng ý gì?" Nhan Lương thái độ làm cho Khoái Việt tâm tình dần an , giữa hai lông mày một lần nữa lại hiện lên danh sĩ khí độ , trong lời nói có mấy phần chất vấn đắc ý vị . Nhan Lương cười lạnh một tiếng , hỏi ngược lại: "Lưu sứ quân cũng toại nguyện chống đỡ Viên công , nam bắc giáp công Tào Tặc , bây giờ nhưng án binh bất động , tọa sơn quan hổ đấu , không biết Lưu sứ quân lại là ý gì?" "Cái này ..." Khoái Việt nhất thời nói trệ . Nhan Lương không chờ hắn biện giải , lại nói tiếp: "Viên công đối với Lưu sứ quân thái độ cực kỳ bất mãn , từng cho bổn tướng thụ lấy mật lệnh , như Lưu sứ quân không nữa lấy ra hành động thực tế đến trợ giúp Viên công , liền gọi ta tùy cơ ứng biến , khỏe mạnh cho Lưu sứ quân mấy phần màu sắc nhìn một cái ." Nhan Lương đây là liền doạ mang lừa gạt , đem tấn công Tân Dã nguyên do , đẩy ở Viên Thiệu thân mình . Khoái Việt vừa nghe liền hoảng rồi . Bây giờ Quan Độ ác chiến đã lâu , Tào Tháo phương diện đã xuất hiện lực không thể chi dấu hiệu , Viên Thiệu thắng lợi tựa tử đã không xa . Quả thật như Nhan Lương từng nói, nếu Viên Thiệu đối với Lưu Biểu án binh bất động có mang oán ý , như vậy đánh bại Tào Tháo sau khi , mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là Kinh Châu . Nhan Lương cũng không phải nói láo sợ nghe . "Viên công thật là hiểu lầm rồi, ta chủ vừa đáp ứng rồi Viên công liên hợp việc , lại há có không thực hiện lý lẽ . Chỉ là bởi vì Kinh Nam ba quận phản loạn chưa bình , ta chủ thực khó rút ra binh mã đến lên phía bắc công Tào , cỡ này khó xử , mong rằng tướng quân có thể thông cảm ." Khoái Việt lời này ngược lại cũng không phải nói hưu nói vượn . Năm đó Trường Sa quận vốn là Tôn Kiên địa bàn , sau Tôn Kiên lên phía bắc thảo Đổng , Lưu Biểu đan kỵ vào Kinh Châu , dựa vào khoái Thái hai nhà mang theo trợ , nhân cơ hội cướp đoạt Kinh Châu quyền khống chế . Tôn Kiên mất sào huyệt , tự nhiên đối với Lưu Biểu cái này trộm cư người rất là hận chi , tôn Lưu hai nhà từ đây kết thù kết oán . Trường Sa quận trên danh nghĩa mặc dù về Lưu Biểu , nhưng Tôn thị ở nơi đó kinh doanh đã lâu , địa phương ngang ngược cũng không chân tâm quy thuận Lưu Biểu . Năm trước lúc, Trường Sa Thái Thú trương ao ước suất Linh Lăng , Quế Dương ba quận phản Lưu Biểu , Lưu Biểu khiển Binh công vây , nhưng lại ngay cả năm đều tiến đánh không xuống . Chính là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong , Khoái Việt lý do này , mặt ngoài nhìn lên đi nhưng cũng hợp tình hợp lý . Bất quá Nhan Lương nhưng rất rõ ràng , Khoái Việt chỗ nói tất cả , bất quá là Lưu Biểu vì cầu tự vệ , mặc người thắng bại cớ thôi . "Không nghĩ tới Lưu sứ quân còn có khó như vậy nơi , nói như thế , chẳng lẽ là Viên công trách lầm Lưu sứ quân không được ..." Nhan Lương tự lẩm bẩm , ngữ khí đã ôn hòa rất nhiều , làm bộ bị Khoái Việt thuyết phục bộ dáng . Khoái Việt thấy thế , mặt lộ vẻ vẻ vui mừng , vội hỏi: "Ta chủ khó xử , mong rằng tướng quân có thể thay bẩm biết Viên công , bây giờ chính là chúng ta hợp lực đối phó Tào Tặc thời gian , há có thể tự giết lẫn nhau , nhan tướng quân nói có phải không." Hắn cho rằng Nhan Lương vẫn là Viên Thiệu thuộc cấp , hoàn toàn muốn không Nhan Lương này đến Tân Dã mục đích . "Lưu sứ quân khó xử , Nhan mỗ tự có thể hiểu được , bất quá tiên sinh muốn cho ta thay vì là chuyển đạt cho Viên công việc , e sợ là không thể nào ." Nhan Lương ý tứ sâu xa . Khoái Việt ngẩn ra , nhất thời nghe không ra Nhan Lương nói dây ngoài âm . Lúc này , vẫn chờ đợi ở bên ngoài Hứa Du , lúc này thấy rõ Nhan Lương ra hiệu , liền nghênh ngang đi vào . "Nguyên lai Tử Viễn đã ở a, thực sự là đã lâu ." Khoái Việt bận bịu là đứng dậy chào , có vẻ hơi bất ngờ . Hứa Du bận bịu là tiến lên đem Khoái Việt ấn xuống , chắp tay nói: "Du nhất thời sơ sẩy , để dị độ ngươi này đồng hương bị khổ , du thật sự là thẹn thùng ah ." Hứa Du chính là Nam Dương quận người , Khoái Việt chính là nam quận Tương Dương người , hai địa cùng thuộc về Kinh Châu , tự nhiên có thể coi vì là đồng hương . Hứa Du ra trận sau khi , cũng không nói chuyện chính sự , chỉ cùng Khoái Việt lẫn nhau tự đồng hương tình nghĩa , kéo việc nhà . Vài lần trò cười về sau, này trong đại sảnh bầu không khí liền dung hiệp , quét qua lúc trước địch ý . "Nhan tướng quân vừa mới theo như lời nói , càng có chút không rõ , không biết ý của tướng quân phải.." Khoái Việt còn không có quên chính sự , vài lần chuyện phiếm về sau, liền lời nói nói chuyện dẫn vào đề tài chính . Nhan Lương chỉ lo cúi đầu uống rượu , cũng không có trực tiếp trả lời . Làm chủ công, cũng không phải là mọi chuyện đều phải chính mình ra tay , có mấy lời vẫn là giao cho mưu sĩ đi giảng thuận tiện . Bên cạnh Hứa Du hiểu ý , liền thấp giọng nói: "Dị độ , ngươi ta vừa vì là đồng hương , có chút lời nói tự đáy lòng , ta liền không ngại cùng ngươi nói rõ ." Nhìn hắn này thần thần bí bí dáng vẻ , Khoái Việt thần kinh lập tức lại căng thẳng lên . "Kỳ thực ta theo nhan tướng quân này đến Kinh Châu , là muốn liền như vậy thoát ly Viên Bản Sơ , tự lực cánh sinh , từ đây không nữa vì là Viên gia cống hiến ." Hứa Du khinh thanh khinh ngữ nói ra bí mật , cái kia Khoái Việt nhưng là nghe được giật nảy cả mình , vẻ mặt đốn làm một thay đổi . "Tử Viễn , ngươi đây là ..." Dưới khiếp sợ Khoái Việt , đầu óc nhất thời còn không xoay chuyển được đến, nghĩ thầm Nhan Lương không phải Viên Thiệu dưới trướng đại tướng sao , Hứa Du không phải đi theo Viên Thiệu nhiều năm mưu sĩ sao , hai người này vì sao đột nhiên liền muốn phản bội Viên Thiệu , đây cũng quá không giải thích được đi. Hứa Du liền không nhanh không chậm , Tương Nhan lương làm sao bị người đố kỵ , chính mình thì lại làm sao vì là Thẩm Phối hãm hại việc , oán giận hướng về Khoái Việt nói một lần . Khoái Việt nghe nghe dần dần đã minh bạch , trên mặt thán phục vẻ nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi . Ánh mắt của hắn bất giác dời về phía Nhan Lương , trong lòng thán phục: "Này Nhan Lương nhân xưng hữu dũng vô mưu , lại không nghĩ rằng hắn không chỉ dụng binh như thần , hơn nữa còn sự can đảm siêu tuyệt , lại dám làm ra bực này cử chỉ mạo hiểm , chẳng lẽ những kia đồn đại , đều là giả dối không được ..." Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang