Trang chủ Quân Sự Ngã Yếu Tố Đế Vương

Ngã Yếu Tố Đế Vương - 我要做帝王

Dần Đông Tác giả ngừng viết Quân Sự

Trở thành Thu Quốc dưới trướng một hèn mọn tạp binh, dù dũng...

3 Yêu thích| 9121Lượt xem| 11 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trở thành Thu Quốc dưới trướng một hèn mọn tạp binh, dù dũng mãnh hơn người, công huân vô số, nhưng sĩ tộc đương đạo, hàn môn tử đệ căn bản không ngày nổi danh, đối mặt đủ loại bất công, Lưu Vũ không muốn vận mệnh lại bị người khác chúa tể!

Quy tắc bất công, ta đến chế định!

Quần hùng cùng nổi lên, dưới trướng không anh tài cùng nó tranh phong, tiếc rằng Lưu Vũ người mang Triệu Hoán Đại Sư, khiến cho Lưu Vũ có thể từ thời không triệu hoán Hoa Hạ quần anh để cho hắn sử dụng!

Cự sơn chi đỉnh!

Lưu Vũ cưỡi bạch mã, cầm ngân thương, thương chỉ thiên khung, ngữ khí ngạo nghễ nói: "Đã cái này thương thiên bất công, vậy cái này trời không cần cũng được, thế gian cường quyền đương đạo, vậy liền lật đổ lại đến, Hoàng đế thay phiên làm, năm nay vòng nhà ta! Cái này đế vương liền từ ta Lưu Vũ tới làm đi!"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn