Trang chủ Khoa Huyễn Ta ở dị giới có tòa thành

Ta ở dị giới có tòa thành

Hàn Mộ Bạch Đang ra Khoa Huyễn

qua lại hai giới, vô hạn mở quải! Thần khí điện thoại di...

1 Yêu thích| 7748Lượt xem| 15 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

qua lại hai giới, vô hạn mở quải!

Thần khí điện thoại di động, bên trong có các loại hắc khoa học kỹ thuật ứng dụng download!

Có thể thăng cấp đặc thù lâu thành, nghiền ép tất cả đối thủ!

Đường Chấn thành lập lâu thành năng lực là...

Linh hồn lan truyền chơi bạo Binh, nghiền ép dị giới cướp địa bàn.

Không lo thủ hạ không tay chân, thân thể phá huỷ nặng hơn tạo!

Đường Chấn ngồi ngay ngắn trong thánh điện, dưới chân là mênh mông vô bờ lơ lửng giữa trời lâu thành, Cự Long bảo vệ, thiên sứ vờn quanh, vô số cự pháo ngút trời mà lập!

Ngàn tỉ tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ đợi thành chủ ra lệnh một tiếng, liền dũng cảm tiến tới!

Mà phía trước một triệu dặm hải dương nơi sâu xa, là khác một toà chính chờ đợi Đường Chấn chinh phục dị tộc đại lục cấp lâu thành!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn