Trang chủ Du Hí Ngã Thị Dị Giới Đăng Lục Khí

Ngã Thị Dị Giới Đăng Lục Khí - Ta Là Dị Giới Đăng Nhập Khí

Tang Thi Vũ Tác giả ngừng viết Du Hí

Xuyên qua thế giới khác Mạnh Dương thế nào cũng không nghĩ...

10 Yêu thích| 111876Lượt xem| 23 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên qua thế giới khác Mạnh Dương thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tìm người đến giúp đỡ chính mình.

Kết quả, thế giới khác đại môn mở ra, ngày thứ tư tai họa các người chơi buông xuống!

Bằng tác giả!!!!!!!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn