Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Hữu Nhất Cá Thời Không Môn

Ngã Hữu Nhất Cá Thời Không Môn - 我有一个时空门 (Ta có một cái cửa thời không)

Tịch Mịch Đích Hóa Thạch Tác giả ngừng viết Khoa Huyễn

Tương lai có cái gì? —— Smart Chip có thể khiến người ta trở...

20 Yêu thích| 51507Lượt xem| 87 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.1

5

9đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tương lai có cái gì?
—— Smart Chip có thể khiến người ta trở thành Liên Võng Chi Thần .
—— Có thể khiến người ta trong nháy mắt nắm giữ các loại tri thức , phầm mềm điện tử.
—— Những mạng lưới không gian vượt quá tưởng tượng.
—— Còn có, không gì không làm được, có khả năng hủy diệt thế giới Nano Robots......
Tống Minh tiến vào cánh cửa thời không, vào thời khắc cận kề cái chết, được một nữ nhân thần bí cứu, thu được một cái thần bí Smart Chip...... Truyền thuyết, liền bắt đầu như thế...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn