Trang chủ Đô Thị Ngã Tựu Thị Chủ Giác

Ngã Tựu Thị Chủ Giác - 我就是主角 (Ta chính là vai chính)

Ngã Dĩ Vi Ngã Tại Tiếu Đang ra Đô Thị

Vì cái gì ta như vậy ngưu X, bởi vì ta là Sở Phi Phàm, vì cái...

6 Yêu thích| 10391Lượt xem| 27 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vì cái gì ta như vậy ngưu X, bởi vì ta là Sở Phi Phàm, vì cái gì ta là Sở Phi Phàm liền như vậy ngưu X, bởi vì ta là cái sát thủ, vì cái gì ta là cái sát thủ còn gọi Sở Phi Phàm liền như vậy ngưu X, bởi vì ta chính là vai chính

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Phi CassoBá Tánh Bình Dân

những Dre é ssss của các s 3. đề nghị các

Feb 15, 2018 03:41 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn