Trang chủ Huyền Huyễn Sử Thượng Tối Cường Phương Trượng

Sử Thượng Tối Cường Phương Trượng - 史上最强方丈

Vô Địch Hoàng Thượng Đang ra Huyền Huyễn

"Đệ tử Bát Giới! Xin hỏi Phật tổ, hòa thượng có thể có...

5 Yêu thích| 42687Lượt xem| 127 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Đệ tử Bát Giới! Xin hỏi Phật tổ, hòa thượng có thể có thể đón dâu?" Trương Thiên Đạo cầm trong tay nhỏ máu giới đao quay về Phật, xa xa hỏi, biểu hiện cung kính, hai mắt lập loè ý lạnh.

Ai nói hòa thượng không thể dưỡng cương thi? Xem bói? Đón dâu? Phật gia một mực liền làm, ai dám không phục? Hỏi một chút Phật gia trong tay thiền trượng? Liền nói cho hắn! Tây Thiên muốn hắn!

Mà xem Trương Thiên Đạo làm sao đem hòa thượng sự nghiệp phát triển quảng đại, lại nói hệ thống, đón lấy là cái gì thế giới?

Bản văn chương giảng chính là một hòa thượng xuyên qua vạn giới, đem Phật Môn phát dương quang đại, một hòa thượng xuyên qua vạn giới, đem Phật Môn phát dương quang đại, chuyện quan trọng nói ba lần, một! Hai! Ba ở nơi nào?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Trần Minh TâmBá Tánh Bình Dân

sẽ rất hay nếu không có chủ nghĩa dân tộc Hán của tụi nó

Jul 14, 2016 09:03 pm

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn