Trang chủ Huyền Huyễn Sinh Sinh Bất Diệt

Sinh Sinh Bất Diệt

Sư Tử Đông Đang ra Huyền Huyễn

Thiếu niên Trần Phong Người mang tuyệt thế Thần Khí, tu cái...

5 Yêu thích| 29942Lượt xem| 146 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Thiếu niên Trần Phong

Người mang tuyệt thế Thần Khí, tu cái thế Ma Công .

Chiến Nhân giới, đồ Ma giới, thiêu Tiên giới, xông Thần giới .

Đánh khắp Chư Thế Giới, tuôn ra trùng thiên đường máu, thành tựu vô thượng Chí Tôn .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn