Trang chủ Huyền Huyễn Sinh Sinh Bất Diệt

Sinh Sinh Bất Diệt - 生生不灭

Sư Tử Đông Đang ra Huyền Huyễn

Thiếu niên Trần Phong Người mang tuyệt thế Thần Khí, tu cái...

6 Yêu thích| 34752Lượt xem| 194 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiếu niên Trần Phong

Người mang tuyệt thế Thần Khí, tu cái thế Ma Công .

Chiến Nhân giới, đồ Ma giới, thiêu Tiên giới, xông Thần giới .

Đánh khắp Chư Thế Giới, tuôn ra trùng thiên đường máu, thành tựu vô thượng Chí Tôn .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn