Trang chủ Đô Thị Siêu Cấp Học Thần

Siêu Cấp Học Thần - 超级学神

Quỷ Cốc Tiên Sư Đang ra Đô Thị

Còn tiếp bên trong Siêu Cấp Học Thần chương mới...

6 Yêu thích| 7439Lượt xem| 136 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Còn tiếp bên trong

Siêu Cấp Học Thần chương mới nhất

Siêu Cấp Học Thần tác giả: Quỷ Cốc tiên sư

Siêu Cấp Học Thần giới thiệu tóm tắt: "Lấy ra 'Nhị chỉ thiện công' !"

"Tinh luyện hoàn thành!"

"Thu được skill 'Hàm nghĩa - Thiên Niên Sát', chu vi mười mét bên trong, một chỉ điểm ra, Tất trong cúc!"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn