Trang chủ Tiên Hiệp Quân Thiên Đạo Tổ

Quân Thiên Đạo Tổ - 钧天道祖

Tuyết Mãn Lâm Trung Đang ra Tiên Hiệp

thông thiên liên khai hai giới xu, lại đem nói tâm nhập ngọc...

0 Yêu thích| 13263Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

thông thiên liên khai hai giới xu,
lại đem nói tâm nhập ngọc hồ.
trong nháy mắt tu đắc ba nghìn kỉ,
thiên quân trở thành nhưỡng một lò.
đây là một cái về từ từ tiên đồ đích chuyện xưa

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn