Trang chủ Tiên Hiệp Quân Lâm Cửu Thiên

Quân Lâm Cửu Thiên - 君临九天

Bất Nhạc Vô Ngữ Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Thẩm Thanh, một cái xuống dốc tiểu gia tộc thiếu gia. Một...

0 Yêu thích| 76937Lượt xem| 28 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thẩm Thanh, một cái xuống dốc tiểu gia tộc thiếu gia.

Một cái âm mưu, làm hắn từ nay về sau đạp vào nghịch thiên chi lộ...

☆☆☆☆☆

Tu chân đẳng cấp vừa xem: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn