Trang chủ Du Hí Quái Vật Liêu Thiên Quần

Quái Vật Liêu Thiên Quần - 怪物聊天群

Phiếm Chu Điền Từ Đang ra Du Hí

Sủng vật thị giác tiến trò chơi, trong trò chơi quái vật đang...

31 Yêu thích| 49326Lượt xem| 132 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.4

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Sủng vật thị giác tiến trò chơi, trong trò chơi quái vật đang tán gẫu!

Rơi xuống, công lược, nhiệm vụ ẩn, hết thảy đều có thể từ này mấy tán gẫu bên trong thu hoạch tin tức.

Từ đây, trong trò chơi không có gì không biết.

Nhân vật chính bắt đầu tại trong trò chơi quát tháo phong vân, trong hiện thực cũng đi hướng nhân sinh đỉnh phong.

Chiến kỳ không ngã, màu máu vĩnh tồn!

« Đại Đạo Tặc » về sau, Phiếm Chu Điền Từ truyền thống game online bộ thứ hai, hi vọng thích truyền thống game online các ba ba tiếp tục ủng hộ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn