Trang chủ Đồng Nhân Pokemon World Adventure

Pokemon World Adventure - 神奇宝贝世界冒险

Hà Giải Tiên Sinh Đang ra Đồng Nhân

Thần minh tướng ngoài ý muốn bỏ mình Join đưa đến Pokemon thế...

14 Yêu thích| 13041Lượt xem| 121 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

2.3

5

29đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thần minh tướng ngoài ý muốn bỏ mình Join đưa đến Pokemon thế giới, nhưng mà cái này thế giới chân thật cùng trò chơi anime bên trong rất khác nhau, huấn luyện gia thành một loại cao nguy chức nghiệp. Join lại ở chỗ này gặp được cái gì, lại sẽ sinh ra tình tiết ra sao. . . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Phát Võ Huỳnh LuânBá Tánh Bình Dân

truyện có hơn 100 chương mà post đi post lại lên 3k1 chương

Nov 14, 2017 10:11 am

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn