Trang chủ Đô Thị Phong Thủy Đại Tướng Sư

Phong Thủy Đại Tướng Sư - 风水大相师

Tinh Phẩm Hương Yên Đang ra Đô Thị

Dưỡng Khí, Quan Khí, Định Khí, Thừa Khí, Tu Khí, Vấn Khí, phong...

5 Yêu thích| 152633Lượt xem| 107 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Dưỡng Khí, Quan Khí, Định Khí, Thừa Khí, Tu Khí, Vấn Khí, phong thủy tướng sư sáu Đại cảnh giới!

Chính tâm, Tu Thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, tô chín con là một phổ thông phong thủy tướng sư Truyền Thừa người, thế nhưng bởi vì các loại Cơ Duyên, từ đây đi tới Huy Hoàng óng ánh nhân sinh con đường.

Thiết miệng trực đoạn, chọn người tiền đồ,

Đồng miệng trực đoạn, quyết người Phú Quý,

Quý giá miệng trực đoạn, cải mạng người vận,

Sáu bốc, bát quái, tính toán tận Thiên Hạ Sự, trắc khắp cả Thế Gian người!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn