Trang chủ Tiên Hiệp Phàm Nhân Tầm Tiên Lộ

Phàm Nhân Tầm Tiên Lộ - 凡人寻仙路

Hạo Nhiên Đề Minh Đang ra Tiên Hiệp

Thế gian có hay không thật sự có tiên, trong mắt của ta thế gian...

0 Yêu thích| 81091Lượt xem| 34 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thế gian có hay không thật sự có tiên, trong mắt của ta thế gian căn bản cũng không có tiên. Tiên chẳng qua là người tu luyện tới nhất định cường đại trình độ, đi cao hơn mặt biên sau tự phong mà thôi.
Người phàm mới là thế gian hết thảy căn bản! ! ! Vô Nhân vô tiên! ! !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn