Trang chủ Tiên Hiệp Nhị Thập Tứ Tiểu Thi

Nhị Thập Tứ Tiểu Thi

Lão Cáo Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Người Thức hải có một toà bí tàng. Quan tưởng Thức hải...

1 Yêu thích| 19399Lượt xem| 18 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Người Thức hải có một toà bí tàng.

Quan tưởng Thức hải có thể tu Thông Thiên pháp, dần thoát phàm tục!

Thiếu niên Chúc chín ở Thức hải tế luyện ra minh ám hai tấm thiên tấm bùa, biến hóa vạn đoan, uy thế không thể đo lường.

Ở phù lục Trung dưỡng Yêu Thi luyện ác quỷ, cầm trong tay Linh Bảo Chiếu Thi Kính thiếu niên tu vi ngày càng cao thâm, bắt đầu tung thi ra hạp, pháp hành thiên hạ.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn