Trang chủ Huyền Huyễn Nhất Đao 9999

Nhất Đao 9999 - 一刀9999

Bất Hội Đích Miêu 1 Đang ra Huyền Huyễn

Thường nói: Tích bang chủ khuyết ca, hơi thua văn thải; bức...

0 Yêu thích| 8838Lượt xem| 2 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thường nói:

Tích bang chủ khuyết ca, hơi thua văn thải; bức vương thất dạ, hơi kém phong tao; một đời thiên kiêu, tinh đồ Lữ Thụ, chỉ biết có thể cầm tục đỗi người.

Sợ hướng vậy, số trang bức thiếu niên, còn nhìn hôm nay.

Khương Phàm: Ngọa tào, ngươi đừng như thế khen ta.

Việc này ngươi biết ta biết là được rồi, sao phải nói ra đâu?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn