Trang chủ Tiên Hiệp Nhĩ Chân Thị Cá Thiên Tài (Ngươi thật sự là thiên tài)

Nhĩ Chân Thị Cá Thiên Tài (Ngươi thật sự là thiên tài) - 你真是个天才

Quốc Vương Bệ Hạ Đang ra Tiên Hiệp

Nhìn ngươi làm chuyện tốt! Tòa miếu nhỏ này muốn chứa...

7 Yêu thích| 13897Lượt xem| 19 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nhìn ngươi làm chuyện tốt!

Tòa miếu nhỏ này muốn chứa không nổi ngươi đi?

Ngươi nhưng *** thật là một thiên tài!

Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm thân ký.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn