Trang chủ Khoa Huyễn Nghịch Tiến Hóa

Nghịch Tiến Hóa

Để Hư Đang ra Khoa Huyễn

Cái gì là tiến hóa? Đơn giản là vật chủng lựa chọn diễn...

6 Yêu thích| 17261Lượt xem| 66 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cái gì là tiến hóa?

Đơn giản là vật chủng lựa chọn diễn hóa phương hướng mà thôi.

"Nghịch" : Phản vậy...

Viễn cổ không biết bên trong, mất đi bao nhiêu truyền thuyết?

Cố sự này là nhân loại lại một lần tìm kiếm lực lượng mạo hiểm.

Nhân loại mỗi một lần thăm dò cùng mạo hiểm đều có đánh đổi, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn