Trang chủ Huyền Huyễn Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần - 逆天邪神

Hỏa Tinh Dẫn Lực Đang ra Huyền Huyễn

Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch...

19 Yêu thích| 709917Lượt xem| 559 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch thiên chi lực.

Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ !

Phân cấp:

Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh............

Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí.

Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú......

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn