Trang chủ Đô Thị Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Tử Nguyệt Liên Đang ra Đô Thị

Vận mệnh sẵn bày ra Làm bao người ngơ ngẩn Vận mệnh cứ...

10 Yêu thích| 22747Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Vận mệnh sẵn bày ra
Làm bao người ngơ ngẩn
Vận mệnh cứ xoay vần
Định số kiếp uyên ương
Vận mệnh, quá chán chường!
Thuận theo hay phản kháng?
Xuôi tay - đời phẳng lặng
Chống lại - hẳn tai ương
Hỡi thế gian vô thường
Ai dám đi ngược lại?
Vì tình yêu còn mãi
Chọn “Nghịch mệnh tầm duyên”.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn