Trang chủ Huyền Huyễn Ngã Năng Cử Báo Tu Tiên Giả

Ngã Năng Cử Báo Tu Tiên Giả - 我能举报修仙者

Tân Phong Cựu Vũ Đang ra Huyền Huyễn

"Đinh đinh, phát hiện có người lấy mạnh hiếp yếu, phải chăng...

4 Yêu thích| 3437Lượt xem| 9 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Đinh đinh, phát hiện có người lấy mạnh hiếp yếu, phải chăng báo cáo?"

"Báo cáo!"

"Báo cáo thành công, tước đoạt mục tiêu sở học công pháp —— cực nghịch thái mị, đã tồn nhập hệ thống trữ vật cách, chủ nhân song kích liền có thể sử dụng!"

...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn