Trang chủ Đồng Nhân Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō - 我有一把斩魄刀

Đao Kiêm Đang ra Đồng Nhân

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống,...

41 Yêu thích| 134848Lượt xem| 263 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.9

14đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống, Trương Hàn từ đây đi tới xuyên qua vô số vị diện con đường...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn