Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō - 我有一把斩魄刀

Đang ra Khoa Huyễn

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống,...

31 Yêu thích| 81875Lượt xem| 180 Theo dõi| 70Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

12đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống, Trương Hàn từ đây đi tới xuyên qua vô số vị diện con đường...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn