Trang chủ Khoa Huyễn Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō - 我有一把斩魄刀

Đao Kiêm Đang ra Khoa Huyễn

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống,...

33 Yêu thích| 93469Lượt xem| 200 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.1

13đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiểu khu cửa lớn, một cái Zanpakutō từ trên trời giáng xuống, Trương Hàn từ đây đi tới xuyên qua vô số vị diện con đường...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn