Trang chủ Đô Thị Ngã Đình Tại Giá Nhị Thiên (Ta dừng ở hai ngày này)

Ngã Đình Tại Giá Nhị Thiên (Ta dừng ở hai ngày này) - 我停在这二天

Nhị Nhật Thiên Vương Đang ra Đô Thị

Khởi động lại 48 giờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể làm...

0 Yêu thích| 3528Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Khởi động lại 48 giờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể làm gì? Ngươi muốn làm gì?

Chu Bình nhân sinh, từ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, cải biến!

Là mê mang vẫn là điên cuồng, là cao thượng vẫn là sa đọa... Đều sẽ dừng ở cái này hai ngày! Hoặc là, là kế tiếp hai ngày...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn