Trang chủ Huyền Huyễn Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh - 我的灵胎不可能这么萌

Thâm Hải Thanh Ngư Đang ra Huyền Huyễn

Địa Cầu liên bang một cái duy nhất lấy cyborg chi thân trở...

4 Yêu thích| 10649Lượt xem| 23 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.1

5

7đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Địa Cầu liên bang một cái duy nhất lấy cyborg chi thân trở thành quân đoàn trưởng Lục Uyên tại một lần trong chiến dịch bị đạn lạc đánh trúng bỏ mình, tỉnh nữa đến lại trở thành Tu Chân giới đào vong cá ướp muối.

Hai năm sau tân giới hiện thế, cá ướp muối bởi vì ngoài ý muốn bị ném vào tân giới khai hoang.

Hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, kỳ quái kỳ huyễn quỷ dị Huyền Linh cổ địa, đây là một cái cơ hội vô hạn thời đại mới.

Đối với cái này, làm Địa Cầu liên bang tiền quân đoàn thượng tướng Lục Uyên biểu thị:

Đánh địa bàn, hắn là chuyên nghiệp!

(Cyborg = người nửa cơ giới)

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn