Trang chủ Kỳ Huyễn Môi Giới Sư

Môi Giới Sư - 媒介师

Ngân Hà Thiên Đường Đang ra Kỳ Huyễn

Chỉ cần lợi ích đầy đủ, Môi Giới Sư đồng ý bán cho đối...

7 Yêu thích| 20262Lượt xem| 51 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chỉ cần lợi ích đầy đủ, Môi Giới Sư đồng ý bán cho đối phương treo cổ chính mình dây thừng!

Cái gọi là Môi Giới Sư, chính là lợi dụng không gian xuyên toa kỹ thuật, vượt qua thế giới cùng thế giới trong lúc đó thời không hàng rào, cùng muôn hình muôn vẻ sinh vật có trí khôn tiến hành câu thông giao lưu nghề nghiệp.

Môi Giới Sư lấy giao dịch hình thức bù đắp nhau, thu được thế giới khác nhau thuộc tính đặc biệt vật phẩm hoặc đại tông tài nguyên, lại đem những tư nguyên này giao dịch cho càng cần phải sinh vật, từ bên trong giành lấy tài phú.

Tài phú, đại diện cho tài nguyên điều động cường độ, đại diện cho quy tắc lập ra, đùa bỡn vạn ngàn sinh vật với chỉ chưởng trong lúc đó, lập tức là những kia nắm giữ sức mạnh kinh người sinh vật khủng bố, cũng có điều trong bàn cờ một viên tử.
Quyển sách lấy kỳ huyễn góc độ đối với tư bản chủ nghĩa tiến hành tưởng tượng, tham khảo một vài Do Thái dân tộc lịch sử, tuyệt đối không phải tán tụng tư bản xã hội và Do Thái tộc dân, vẻn vẹn là giải trí tưởng tượng

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn