Trang chủ Tiên Hiệp Mệnh Đăng

Mệnh Đăng - 命灯

Võng Nhiên Tầm Thường Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Cho ta một lần đốn ngộ, ta có thể sáng tạo đỉnh...

3 Yêu thích| 95587Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cho ta một lần đốn ngộ, ta có thể sáng tạo đỉnh cao!

Ngàn năm lão quái đoạt xác phàm nhân thiếu niên, mang theo có thể lặp lại đốn ngộ Thiên Đăng một lần nữa tu tiên!

Từ đây. . .

Tư chất đều là chó má!

Mỹ nữ đều là Phù Vân!

Tất cả vì Trường Sinh!

Tất cả vì đỉnh cao!

Đối với những người cản đường, hắn đáp lại cũng rất trực tiếp, nghiền ép!

(bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Câu chuyện này chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn