Trang chủ Khoa Huyễn Mạt Thế Hàng Hải Hệ Thống

Mạt Thế Hàng Hải Hệ Thống - 末世航海系统

Sơn Hòa Nữ Quế Đang ra Khoa Huyễn

Mạt thế, nhân loại bị bức lui đến hải dương trung cầu...

15 Yêu thích| 37339Lượt xem| 53 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Mạt thế, nhân loại bị bức lui đến hải dương trung cầu sinh.
Xui xẻo hài tử bị đá rời thuyền, lại được đến hàng hải hệ thống, đi lên vì xây dựng một cái càng tốt con thuyền mà không ngừng phấn đấu bất quy lộ.
Từ đây, mênh mông biển rộng trung nhiều một cái truyền thuyết: Chỉ cần lên Vương An thuyền, liền có ăn có uống có thể biến cường, có muội có ca phúc lợi một bậc bổng.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn