Trang chủ Tiên Hiệp Luyện Khí Luyện Đến Ba Ngàn Năm (Luyện Khí Luyện Liễu Tam Thiên Niên)

Luyện Khí Luyện Đến Ba Ngàn Năm (Luyện Khí Luyện Liễu Tam Thiên Niên) - 炼气练了三千年

Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ Đang ra Tiên Hiệp

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên được...

18 Yêu thích| 42348Lượt xem| 70 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên được Thanh Minh kiếm tông người sáng lập, Thanh Minh đạo nhân thu làm môn đồ, bắt đầu con đường tu tiên.

Ba ngàn năm về sau, Bạch Thu Nhiên sư tôn Thanh Minh đạo nhân phi thăng thành tiên, Đại sư huynh độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, liền ngay cả nhỏ nhất tiểu sư muội sáu đời cháu chắt đều trúc cơ thành công, học xong ngự kiếm cưỡi gió mà đi.

Mà trải qua ba ngàn năm khổ tu, Bạch Thu Nhiên hắn, cuối cùng đạt đến Luyện Khí kỳ thứ sáu vạn sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bốn tầng cảnh giới.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn