Trang chủ Lịch Sử Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn - 吕布有扇穿越门

Yên Vũ Chức Khinh Sầu Đã hoàn thành Lịch Sử

Lữ Bố thông qua xuyên qua môn đi vào hiện đại, xem 《 Tam Quốc...

24 Yêu thích| 95981Lượt xem| 134 Theo dõi| 5Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

11đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Lữ Bố thông qua xuyên qua môn đi vào hiện đại, xem 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, xem 《 hậu lòng dạ hiểm độc lý học 》, đọc hiện đại khoa học tự nhiên…… Đương Lữ Bố có được Lưu Bị dối trá, Tào Tháo gian trá, Gia Cát mưu trí, thử hỏi toàn bộ tam quốc, ai có thể địch?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Hiếu VũBá Tánh Bình Dân

Ý tưởng có, nhưng vì xuyên tạc nhân vật mà bịa đặt, thì chỉ có điểm thấp.

Apr 05, 2019 05:40 pm

0 hanalsChuyển Ngữ Thần Thủ

Truyện yy, nội dung khá lạ, đọc giải trí khá tốt

Jun 09, 2018 09:53 pm

Thêm đánh giá

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn