Trang chủ Đô Thị Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Thủ Phú

Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Thủ Phú - 我的老婆是女首富

Nhị Lưỡng Ngũ Hoa Nhục Đang ra Đô Thị

Bạch Liên hoa: "Đây là ngươi năm nay phí dụng, hai chúng ta chia...

4 Yêu thích| 10661Lượt xem| 11 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Bạch Liên hoa: "Đây là ngươi năm nay phí dụng, hai chúng ta chia tay !"

Trần An Ca: "Tại sao?"

Bạch Liên hoa: "Ta phá sản rồi!"

. . . . . .

Trần An Ca ( suy tư hình dáng ): "Nếu không. . . . . . Ta bao dưỡng ngươi đi!"

Bạch Liên hoa: ? ? ? ? ?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn