Trang chủ Huyền Huyễn Kiếm Chủ Bát Hoang

Kiếm Chủ Bát Hoang - 剑主八荒

Hàn Vô Phong Đang ra Huyền Huyễn

Bát Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập! Như...

7 Yêu thích| 9008Lượt xem| 14 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Bát Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập!

Như thế nào chính?

Như thế nào tà?

Đối mặt thế gian vạn hóa!

Ta từ một kiếm lăng thương khung, chỉ tin trong tay một kiếm!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn