Trang chủ Tiên Hiệp Khuynh Thành Kiếm Đế

Khuynh Thành Kiếm Đế - 倾城剑帝

Tối Chung Tuyệt Vọng Đang ra Tiên Hiệp

Phương đông có Kiếm Đế, kỳ danh Diệp Khuynh Thành Một...

0 Yêu thích| 2344Lượt xem| 52 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phương đông có Kiếm Đế, kỳ danh Diệp Khuynh Thành

Một kiếm khuynh nhân thành, lại kiếm khuynh nhân quốc

Lúc năm có diệt thiên chi kiếp, Kiếp Ma Đạo Ma Quân hiện thế

Phương đông chỉ có lấy lực lượng một người đánh lui, người đương thời đều truyền kỳ danh, là vì Kiếm Đế!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn