Trang chủ Kỳ Huyễn Kêu Gào Hydra (Khiếu Hiêu Đích Hải Đức Lạp)

Kêu Gào Hydra (Khiếu Hiêu Đích Hải Đức Lạp) - 叫嚣的海德拉

Lý Trạch Tiên Sinh Đang ra Kỳ Huyễn

Nếu như ngươi sớm đã dự báo tộc đàn sẽ bị hủy diệt,...

15 Yêu thích| 8511Lượt xem| 28 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nếu như ngươi sớm đã dự báo tộc đàn sẽ bị hủy diệt, người trong tộc sẽ bị giam cầm, hóa thành ngôi sao trên trời bị người thúc đẩy, ngươi sẽ như thế nào? Khổ cầu tự vệ vẫn là phấn khởi phản kháng?

Nhìn xem đi, đem gặm nuốt chư thiên thần tinh, đem nhai nát ngụy thánh thần quyền, đem ngàn vạn thần khu thi cốt lũy thế thành vương tọa! Đem ngồi ngay ngắn ở giữa, như là hằng tinh phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ!

Nghe đi, các con dân đem hát vang!

"Nguyện ngài quang huy bất hủ, nguyện ngài quyền lực vĩnh trú! Nguyện lực lượng của ngài vĩnh viễn không suy yếu! !"

"Hydra vạn tuế! !"

p/s: Loạn nhập lưu, loạn nhập chiến thần, quái săn, Vu sư tam đẳng một hệ liệt trò chơi nhân vật . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn