Trang chủ Tiên Hiệp Đại Đạo Thanh Lý Kế Hoạch

Đại Đạo Thanh Lý Kế Hoạch - 大道清理计划

Túy Kiếm Linh Phong Đang ra Tiên Hiệp

Hồng Mông khai tịch diễn đại đạo Tử tiêu cao tọa giảng...

1 Yêu thích| 8194Lượt xem| 17 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hồng Mông khai tịch diễn đại đạo
Tử tiêu cao tọa giảng diệu huyền.
Vạn giới duy ngã đốc giáo hóa,
Đạn chỉ nhất kiếm định chư thiên.

Đại đạo hiển hóa nhập thế, truyền đạo vạn giới, thanh lý chư thiên.......

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn