Trang chủ Huyền Huyễn Huyết Tâm Đạo

Huyết Tâm Đạo

Kim Thiên Lãnh Vũ Đang ra Huyền Huyễn

Nhất niệm mộng tử, nhất niệm mộng sinh. Tướng tùy tâm...

0 Yêu thích| 5388Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Nhất niệm mộng tử, nhất niệm mộng sinh.

Tướng tùy tâm sinh, ma tùy tâm sinh.

Không có sơ hở, có lúc, liền là sơ hở lớn nhất.

Có người dù có thần đao nơi tay, cũng vô pháp trở thành trong đao chi thần.

---------- gửi lời chào « Cao Thủ Tịch Mịch »----------

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn