Trang chủ Đồng Nhân Trails Sanguine (Huyết Hồng Quỹ Tích)

Trails Sanguine (Huyết Hồng Quỹ Tích) - 血红轨迹

Tiết Tháo Điệu Tuyến Đang ra Đồng Nhân

Trails series. Game RGB Nhật Bản. Vì chưa chơi game này nên dịch có...

1 Yêu thích| 8043Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Trails series. Game RGB Nhật Bản. Vì chưa chơi game này nên dịch có thể có sai sót.
Lâu lâu đổi thể loại xem sao.
Vì mình bận công việc nên tốc độ dịch không nhanh. Ai có hứng thú có thể vào làm ^^!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn